Język

Misja i wartości

Misją firmy Mardom Home jest BYĆ KROK PRZED INNYMI.

W swoich działaniach kierujemy się kulturą organizacyjną rozwijaną przez prawie 30 lat działalności. Do dziś przestrzegamy tych samych zasad, które pomogły nam w budowie firmy i dzięki którym staliśmy się wiarygodnym partnerem w biznesie. Stawiamy na:

Pracę z pasją i zaangażowaniem

• Nasze zadania wykonujemy z pasją i pozytywnym nastawieniem.

• Jesteśmy optymistycznie nastawieni do ulepszeń i zmian – pytamy „jak” zamiast „dlaczego”.

• Nie piętrzymy problemów – szukamy rozwiązań.

Wspólne działanie

• Razem współpracujemy, aby osiągnąć założone cele.

• Dzielimy się wiedzą i wykorzystujemy nasze mocne strony, aby osiągnąć wspólny sukces.

• Jako zespół mówimy jednym głosem i trzymamy się ustalonych wcześniej zasad.

Ambicję

• Stawiamy sobie ambitne cele i dążymy do ich osiągnięcia.

• Nie uczestniczymy w wewnętrznej rywalizacji, dążymy do pokonania naszej konkurencji na rynku.

• Bierzemy osobistą odpowiedzialność za nasze cele firmowe.

Otwartość

• Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, technologie, sposoby działania.

• Cenimy sobie różnorodność poglądów, opinii i punktów widzenia.

• Słuchamy potrzeb naszych klientów, pracowników, dostawców – w oparciu o nie budujemy relacje z otoczeniem.

Uczciwość

• Dotrzymujemy zobowiązań – dostarczamy to, co obiecujemy w odpowiedniej jakości i zgodnie z terminem.

• Dbamy o transparentność, obiektywizm przesłanek, na podstawie których podejmujemy decyzje i działania w organizacji.

• Naszą komunikację opieramy na prawdzie i obiektywnej ocenie faktów. Współpracujemy opierając nasze działania na szacunku i etycznym postępowaniu.