Język

Misja i wartości

Misją firmy Mardom Home jest oferowanie szerokiego wyboru dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych produktów do dekoracji okien będących inspiracją do stworzenia pięknego wnętrza.

W swoich działaniach kierujemy się kulturą organizacyjną rozwijaną przez prawie 30 lat działalności. Do dziś przestrzegamy tych samych zasad, które pomogły nam w budowie firmy i dzięki którym staliśmy się wiarygodnym partnerem w biznesie. Stawiamy na:

Profesjonalizm

Wynika z wieloletniego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy naszych ekspertów i pracowników. Staramy się, aby poziom jakości naszych produktów oraz działań w pełni zaspokajał oczekiwania naszych Klientów oraz współpracujących z nami Partnerów. Dążymy do bycia najlepszymi we wszystkich strategicznych obszarach funkcjonowania naszej Firmy. Wysoko cenimy profesjonalizm i doskonałość w realizacji zadań. Wierzymy, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za nieustanny rozwój samego siebie i innych.

Innowacyjność

Wyznaczamy nowe kierunki działania, kreujemy trendy oraz realizujemy innowacyjne projekty. Rozwój to dla Mardom Sp. z o.o. kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej. Opracowujemy wciąż nowe, doskonalsze produkty. Nasza praca jest jednocześnie naszą pasją – lubimy to, co robimy. Pasja jest inspirującą siłą, która motywuje nas do ciągłych poszukiwań, odkrywania nowych możliwości i spełniania marzeń naszych Klientów. To dzięki otwartości i pracowitości nasi klienci otrzymują innowacyjne produkty.

Zaangażowanie

Jesteśmy przekonani, że warunkiem uzyskania korzyści dla firmy jest takie działanie, które jednocześnie przynosi wartość współpracującym firmom, naszym pracownikom, klientom i konsumentom oraz szeroko rozumianym społecznościom w każdej dziedzinie naszej działalności. Pracujemy z zaangażowaniem, entuzjazmem i poświęceniem. Jest to wspólnie stworzona wartość i wierzymy, że jest ona niezbędnym czynnikiem długofalowego powodzenia w biznesie. Filarem naszej kultury organizacyjnej jest praca zespołowa – dzielimy się wiedzą i uczymy się od siebie. Promujemy otwartą wymianę poglądów i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Największą wartość firmy stanowią pracownicy.

Sukces

Doskonalimy i rozwijamy Mardom zarówno pod kątem biznesowym, jak i na poziomie wewnętrznych procedur. Wciąż poszukujemy lepszych rozwiązań. Z determinacją dążymy do bycia najlepszymi w tym, co istotne. Mierzymy naprawdę wysoko, dlatego nasze osiągnięcia oceniamy w oparciu o ambitnie postawione cele. “Na pewno sobie poradzimy” to podejście, które towarzyszy nam, gdy spotykamy się z prawdziwymi wyzwaniami czy przeszkodami.

Etyczność

Nasza praca opiera się na zaufaniu, szczerości, przejrzystości i otwartej komunikacji. Wszelkie decyzje podejmujemy w sposób rzetelny i wiarygodny. Nasze postępowanie to także osobiste wartości i poczucie odpowiedzialności, gotowość do traktowania innych osób jak równych sobie, słowność i pomaganie innym.

Odnosimy się z dużym szacunkiem do naszych współpracowników, klientów i konsumentów, traktując ich tak, jak sami chcemy być traktowani. Jesteśmy przekonani, że ludzie pracują najefektywniej w atmosferze wzajemnego zaufania.

Cenimy indywidualne spojrzenie każdego pracownika i zróżnicowane kompetencje, które skutkują wzbogaceniem środowiska pracy. Mamy pełną świadomość, że każdy jest ważny i wnosi znaczący wkład w zachowanie najwyższych standardów pracy.